Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 

Έξυπνες τεχνολογίες

Οι φορείς διαχείρισης δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δικτύων διανομής όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το νερό και το φυσικό αέριο, πρέπει να ελέγχουν εξ αποστάσεως τις εγκαταστάσεις τους, αφενός για να εκπληρώνουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις σε θέματα ασφαλείας, αφετέρου για να παρέχουν με βέλτιστο τρόπο τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τους πελάτες τους, βασισμένοι σε πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κατανάλωση και όχι σε υποθετικά δεδομένα.

Μέσω της θυγατρικής μας εταιρείας ApKappa, σχεδιάζουμε και διαθέτουμε λύσεις smart metering, smart lighting και smart city όσον αφορά στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους δημόσιους φορείς και τους διαχειριστές δημοσίων υπηρεσιών, στην Ιταλία και στο εξωτερικό.
 
Παράγουμε συσκευές ειδικά για την συλλογή και μετάδοση δεδομένων από/προς μετρητές μέσω δημόσιων ασύρματων δικτύων ή μέσω του ηλεκτρικού δικτύου. Οι συσκευές της οικογένειας APYLink χρησιμοποιούνται ήδη στα έξυπνα συστήματα μέτρησης νερού των σημαντικότερων παρόχων στην Ιταλία και το εξωτερικό, συνδέοντας τους μετρητές περισσότερων από 20.000.000 καταναλωτών με τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και χρέωσης.

Πώς η πόλη γίνεται έξυπνη

Με στόχο την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της απομακρυσμένης διαχείρισης, προσφέρουμε κίνητρα στους φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και στις τοπικές αρχές για τη μετάβαση σε Smart City, με τη βοήθεια μιας τεχνολογικής πλατφόρμας που τους επιτρέπει να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως διάφορες υπηρεσίες στην περιοχή τους.
 
Οι υπηρεσίες αυτές αξιοποιούν αισθητήρες συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο (Internet of Things, IoT), όπως συμβαίνει στις λύσεις Smart lighting, που περιορίζουν την κατανάλωση και βελτιώνουν την ποιότητα του δημόσιου φωτισμού.
 
Χάρη στις τεχνολογίες μας, είναι δυνατή η οργάνωση όλων των υπηρεσιών μιας έξυπνης πόλης σε ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα, ώστε η διαχείρισή τους να εντάσσεται στα περιβάλλοντα εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τη Δημόσια Διοίκηση και τους φορείς παροχής Δημοσίων Υπηρεσιών.