Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 
ΝΕΑ

Η Maggioli συμμετέχει στο έργο NESTOR με τον στόχο Ενίσχυση και διασφάλιση των ευρωπαϊκών συνόρων μέσω ενός πλήρως λειτουργικού, επόμενης γενιάς συστήματος επιτήρησης.

Το 18-μηνο ευρωπαϊκό έργο, NESTOR, ξεκίνησε πρόσφατα τις δραστηριότητές του για την ενίσχυση της προστασίας και της διαφύλαξης των ευρωπαϊκών θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων.

Με την υποστήριξη του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας, Ορίζοντας 2020, το NESTOR ενώνει 21 εταίρους από 13 ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού, ολιστικού συστήματος επιτήρησης και επίγνωσης της κατάστασης προ των συνόρων, το οποίο θα καλύπτει τόσο τις επιχειρήσεις στα θαλάσσια όσο και στα χερσαία ευρωπαϊκά σύνορα.

Η Maggioli συμμετέχει στο έργο NESTOR με διττό ρόλο: ως Τεχνικός Υπεύθυνος Ολοκλήρωσης του Έργου (Technical Integrator), και ως Συντονιστής Επικοινωνίας του έργου.

 


Η τεχνική ολοκλήρωση αποτελεί κομβικό στοιχείο του NESTOR καθώς βρίσκεται στο σημείο τομής μεταξύ (α) των απαιτήσεων που εκφράζουν οι χρήστες της πλατφόρμας η οποία θα αναπτυχθεί στο έργο, (β) των τεχνικών προδιαγραφών και τεχνολογιών (υλισμικού και λογισμικού) που θα διατεθούν και θα αναπτυχθούν σε αυτό, και (γ) των πιλοτικών δράσεων που θα εκτελεστούν οι οποίες θα αποτιμήσουν την ολοκληρωμένη υπό ανάπτυξη πλατφόρμα και των δυνατοτήτων της αναφορικά με συγκεκριμένους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators).

Επιπλέον, η Maggioli έχει την ευθύνη του συντονισμού των δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας του έργου, τις ενδεχόμενες συνεισφορές του σε πρότυπα (standards), τις συνέργειες με άλλα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα με παρόμοιους στόχους, καθώς και την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.

30 Ιουνίου 2022
Posted: 30/6/2022 6:10:52 μμ by | with 0 comments

Συνέχισε να διαβάζεις

Notizia

Ο όμιλος Maggioli είναι συν-επικεφαλής ενός βασικού πακέτου εργασίας στο EUCAIM, ένα πρόγραμμα ορόσημο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την καταπολέμηση του καρκίνου

Το EUropean Federation of CAncer IMages (EUCAIM) είναι ένα 4ετές έργο με 76 εταίρους, από 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

26 Μαΐου 2023
Notizia

Synergies: Διαμόρφωση Διαδρομών Περιεκτικών Δεδομένων προς την Ενεργειακή Μετάβαση

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει σε ένα νέο έργο που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εφαρμογής αναφοράς, με αντικείμενο το Energy Data Space. Το Synergies είναι ένα καινοτόμο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο, με στόχο τη δημιουργία χώρου αναφοράς ενεργειακών δεδομένων μέσω της από κοινού χρήσης καινοτομίας στις αλυσίδες αξίας στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος είναι κατακερματισμένος λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού κατανεμημένων ενεργειακών πόρων, που συνδέονται στο δίκτυο. 

15 Φεβρουαρίου 2023
Notizia

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο RadioVal- Ένα έργο με σκοπό την κλινική αξιολόγηση λύσης που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για το σχεδιασμό θεραπειών του Καρκίν

08 Φεβρουαρίου 2023
Notizia

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό έργο LeADS

Ηγέτης των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων της Ευρώπης παρέχοντας γνώσεις, καθοδήγηση και βέλτιστες πρακτικές για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος

04 Φεβρουαρίου 2023