Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 

H εμπειρία στην Ισπανία

Η Ισπανία, λόγω νομοθετικών συγγενειών και ομοιοτήτων σε επίπεδο Δημόσιας Διοίκησης και υποδιαίρεσης των Τοπικών Αρχών, ήταν η πρώτη «έξοδος» του Ομίλου, το 2016.

Από το 2020 διευρύναμε την παρουσία μας στην Ισπανία μέσω της ATM Grupo Maggioli, της εταιρείας που προέκυψε από τη συγχώνευση της ATM DOS και της Infaplic, των δύο εταιρειών που εξαγόρασε ο Όμιλος και οι οποίες ήδη αποτελούσαν σημείο αναφοράς για τον δημόσιο τομέα στην προσφορά Λογισμικού Διαχείρισης, Εξειδικευμένων Εκδόσεων, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Εσόδων. Το 2021 ήταν μια χρονιά ανάπτυξης και ολοκλήρωσης για την ATM Gruppo Maggioli, η οποία εδραίωσε την παρουσία της σε όλη την Ισπανία και επεξέτεινε τις δραστηριότητές της αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της κατά 20%.

Στο ίδιο πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2022 η συγχώνευση και η ενσωμάτωση της Galileo Ingenieria y Servicios - εταιρείας του ομίλου πλέον, με ισχυρή παρουσία στις Καναρίους Νήσους, η οποία ειδικεύεται σε λύσεις ΤΠΕ για το Κτηματολόγιο και τη διαχείριση χωρικών δεδομένων για τους ΟΤΑ. Με αυτές τις συνέργειες, έχουμε γίνει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ισπανική δημόσια διοίκηση.

Από την Ευρώπη στη Λατινική Αμερική

Ξεκινώντας από τις ευκαιρίες που προέκυψαν στην Ισπανία, ο όμιλος αποφάσισε να ασχοληθεί με την αγορά της Λατινικής Αμερικής, ιδρύοντας εταιρεία στην Κολομβία, με έδρα την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Το 2019, ιδρύθηκε η Maggioli Latam, το βασικό κέντρο για την ανάπτυξη έργων στις χώρες της Νότιας Αμερικής, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης στις δύο ηπείρους, μέσω της διάχυσης εμπειριών, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων.

Η συμβολή που μπορεί να προσφέρει η εμπειρία του Ομίλου στις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσον αφορά στην ανάλυση, την παρακολούθηση και τη δημιουργία βέλτιστων διαδικασιών, ειδικά σε σχέση με την απογραφή του πληθυσμού, το Κτηματολόγιο και τα Μητρώα.

Στην Ευρώπη, η διαδικασία διεθνοποίησης συνεχίστηκε το 2020, με το άνοιγμα του γραφείου της Αθήνας, το οποίο δραστηριοποιείται στην Έρευνα & Ανάπτυξη, με έμφαση στα έργα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα των ΤΠΕ. Αποτελεί κέντρο καινοτομίας του ομίλου σε R&D δράσεις έχοντας σταθερούς δεσμούς με την Ιταλία, τις Βρυξέλλες -όπου βρίσκεται το ιστορικό γραφείο αντιπροσωπείας του Ομίλου- και την Ισπανία