Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 
Μια οικογενειακή εταιρεία με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Μια οικογενειακή εταιρεία με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Για περισσότερα από 100 χρόνια, είμαστε μια οικογενειακή εταιρεία που επί τέσσερις γενιές θέλει να αυτοπροσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την έκφραση «καινοτόμοι από παράδοση», ένα σύνθημα που χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό πνεύμα και την κουλτούρα μας.

Στην πολύχρονη πορεία μας, έχουμε κάνει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο ύπαρξης και επιχειρηματικής δράσης. Η δημιουργία κοινών αξιών είναι η πυξίδα με την οποία προσανατολιζόμαστε στην οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας ανάπτυξης και εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες μας. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση, φροντίζουμε τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές μας, τους πελάτες μας, τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και τις κοινότητες με τις οποίες αλληλοεπιδρούμε, έχοντας πλήρη επίγνωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πράξεων μας.

Τεχνολογία και Γνώση: Αυτό που αγαπάμε

Αναπτυχθήκαμε βοηθώντας τους εργαζομένους μας να αναπτυχθούν μαζί μας, προσπαθώντας να κάνουμε την καθημερινή εργασία πιο εύκολη και ευχάριστη. Βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με πλήθος φορέων, σχολείων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, τοπικών και εθνικών διοικήσεων. Μαζί τους σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που μας βοηθούν να συμμετέχουμε σε καινοτόμες δράσεις. Υποστηρίζουμε τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του και επενδύουμε στο ταλέντο και τα όνειρα των νέων γενεών.

Ανέκαθεν αγαπούσαμε την τεχνολογία και την γνώση κι αυτό βοήθησε την επιχείρηση μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς. Αυτοί είναι, επίσης, οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η αποστολή μας: να προσφέρουμε άριστες υπηρεσίες και προϊόντα σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ιταλία και το εξωτερικό, να προωθούμε την καινοτομία- να καλλιεργούμε και να διαδίδουμε τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και το ταλέντο, μέσω των εξαιρετικών ομάδων των εργαζομένων μας.

Οι στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιούμε μας επιτρέπουν να ενημερωνόμαστε διαρκώς και να αυξάνουμε τις δυνατότητές μας

Απλοποιούμε τις διαδικασίες και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας

Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν την τοπική και κεντρική δημόσια διοίκηση, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις στην απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση των υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με την χρήση λογισμικού διαχείρισης, έργων για τη οργάνωση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εφαρμογών για κινητές συσκευές, υπηρεσιών μηχανογραφικής αποθήκευσης εγγράφων, συμβουλευτικής και οργανωτικής υποστήριξης για τη δημόσια διαχείριση / διοίκηση, υπηρεσιών outsourcing, τεχνολογιών για τον εντοπισμό παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. και της αστικής ασφάλειας, λύσεων για την ψηφιακή διαχείριση των τοπικών εσόδων, παραγωγής  εντύπων και ηλεκτρονικών εγγράφων για διοικητικές διαδικασίες και έργων για πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία και τουριστικούς φορείς.

Με τις ψηφιακές λύσεις μας ωθούμε την εξέλιξη της κοινωνίας, και βοηθάμε στην οικοδόμηση ενός πιο λειτουργικού κόσμου

Ανάπτυξη στην Ευρώπη και διεθνώς

Ο Όμιλος Maggioli δραστηριοποιείται στην Ισπανία από το 2016 και από τότε, μες στα επόμενα χρόνια, έχει επεκταθεί στη Λατινική Αμερική και την Ελλάδα. Η ισπανική αγορά προσέφερε εξαρχής εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης για λύσεις Πληροφορικής λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές ομοιότητες με την αγορά του Δημόσιου Τομέα στην Ιταλία.

Στη Λατινική Αμερική, από την άλλη πλευρά, έχουν αναπτυχθεί αρκετά έργα, ιδίως στους τομείς των Μητρώων και του Κτηματολογίου, καθώς αυτές ήταν οι κύριες ανάγκες τους. Για την καλύτερη προσέγγιση της περιοχής, συνεταιριστήκαμε με τοπικές επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικών και χρήσιμων συνεργιών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τις δραστηριότητες του γραφείου αντιπροσωπείας στο Βέλγιο, το οποίο αποτελεί στρατηγικό σημείο ανάπτυξης και συμμετοχής σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 30 χρόνια, δημιουργήθηκε στην Αθήνα κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης. Η ελληνική θυγατρική, σε στενή συνεργασία με την Ιταλία, συμβάλλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με διεθνείς εταιρείες, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών αναπτυξιακών έργων, αλλά και στην επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα.