Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 
Μια οικογενειακή επιχείρηση με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Μια οικογενειακή επιχείρηση με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Εδώ και πάνω από 100 χρόνια, είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση που επί τέσσερις γενιές αυτοπροσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την έκφραση «καινοτόμοι από παράδοση»: μια έκφραση που χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό μας πνεύμα και κουλτούρα.

Στην πολυετή διαδρομή μας, έχουμε δημιουργήσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μας, έναν μοναδικό τρόπο ύπαρξης και επιχειρείν. Η δημιουργία κοινών αξιών είναι η πυξίδα με την οποία προσανατολιζόμαστε στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες μας. Αναζητάμε διαρκώς την βελτίωση και φροντίδα όλων των εμπλεκόμενων με τον όμιλο μας καθώς και των τοπικών κοινοτήτων με τις οποίες αλληλοεπιδρούμε.

Τεχνολογία και Γνώση: Αυτό που αγαπάμε

Αναπτυχθήκαμε βοηθώντας τους εργαζομένους μας να αναπτυχθούν μαζί μας, και προσπαθώντας να κάνουμε την καθημερινή εργασία πιο εύκολη και ευχάριστη. Είμαστε σε συνεχή διάλογο με φορείς όπως σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τοπικές και εθνικές διοικήσεις. Μαζί με αυτούς τους φορείς, σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που μας βοηθούν να συμμετέχουμε σε καινοτόμες δράσεις. Υποστηρίζουμε τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του και επενδύουμε στο ταλέντο και τα όνειρα της νέας γενιάς.

Αγαπούσαμε από πάντα την τεχνολογία και την γνώση, και αυτό βοήθησε την επιχείρηση μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας συνεχούς εξελισσόμενης αγοράς. Είναι οι πυλώνες στους οποίους βασίζεται η αποστολή μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε άριστες υπηρεσίες και προϊόντα σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ιταλία και στο εξωτερικό, να προωθούμε την καινοτομία, να μεταλαμπαδεύουμε τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και το ταλέντο, μέσω από τις εξαιρετικές ομάδες εργαζομένων μας.

Οι στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιούμε μας επιτρέπουν να ενημερωνόμαστε διαρκώς και να αυξάνουμε τις δυνατότητές μας.

Απλοποιούμε τις διαδικασίες και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας

Οι δραστηριότητές μας υποστηρίζουν την τοπική και κεντρική δημόσια διοίκηση, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις εταιρείες στην απλοποίηση διαδικασιών και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Αυτές οι δραστηριότητες γίνονται με την χρήση λογισμικών διαχείρισης, έργων για τη οργάνωση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εφαρμογών για κινητές συσκευές, υπηρεσιών αποθήκευσης εγγράφων, πληροφορικής, συμβουλευτικής και οργανωτικής υποστήριξης για τη δημόσια διαχείριση, υπηρεσιών «outsourcing», τεχνολογιών για τον εντοπισμό παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. και της αστικής ασφάλειας, λύσεων για την ψηφιακή διαχείριση των τοπικών εσόδων, παραγωγής  εντύπων και ηλεκτρονικών εγγράφων για διοικητικές διαδικασίες και έργων για πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία και τουριστικούς φορείς.

Με τις ψηφιακές μας λύσεις ωθούμε την εξέλιξη της κοινωνίας, και βοηθάμε στην οικοδόμηση ενός πιο λειτουργικού κόσμου.

Ανάπτυξη σε Eυρωπαϊκό και Διεθνές πλαίσιο

Ο Όμιλος Maggioli δραστηριοποιείται στην Ισπανία από το 2016 και, τα επόμενα χρόνια, έχει επεκτείνει την αναπτυξιακή του τροχιά στη Λατινική Αμερική και την Ελλάδα. Η ισπανική αγορά προσέφερε αμέσως εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης για λύσεις πληροφορικής λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές ομοιότητες με την ιταλική δημόσια αγορά.

Στη Λατινική Αμερική, από την άλλη πλευρά, έχουν αναπτυχθεί διάφορα έργα, ιδίως στον δημογραφικό και κτηματολογικό τομέα, σε αντιστοιχία με τις κύριες ανάγκες που εκφράζονται. Για καλύτερη προσέγγιση με την επικράτεια, έχουν ξεκινήσει συνεργασίες με τοπικές εταιρείες που στοχεύουν στη δημιουργία αποτελεσματικών και χρήσιμων συνεργιών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε χώρες της περιοχής της Λατινικής Αμερικής.

Στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τις δραστηριότητες του γραφείου αντιπροσωπείας στο Βέλγιο, στρατηγικού σημείου ανάπτυξης και εμπλοκής σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 30 χρόνια, δημιουργήθηκε ένα κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στην Αθήνα. Τα κεντρικά γραφεία, σε συνεννόηση και σε στενή σύνδεση με τον ιταλικό κόμβο, συμβάλλουν στην προώθηση των ανταλλαγών δεξιοτήτων και εμπειριών με διεθνείς εταιρείες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών αναπτυξιακών έργων, καθώς καθώς και εστιάζοντας στην επέκταση της επιχείρησης στην Ελληνική Δημοκρατία.