Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 

Τεχνολογία ανίχνευσης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων

Έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο τεχνολογικών συστημάτων για ανίχνευση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ανάγνωση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων· αυτά επιτρέπουν στην τοπική Δημοτική Αστυνομία να διευρύνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της ασφάλειας των πολιτών, περιλαμβάνοντας την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κίνησης στους δρόμους, με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια.

Μέρος της Concilia Sistemi, όσον αφορά τις τεχνολογίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κίνησης και της οδικής ασφάλειας, είναι το Autosc@n και η πλατφόρμα λογισμικού για τη διαχείριση των αυτόματων ανιχνευτών παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των τεχνολογιών για τον έλεγχο της οδικής ασφάλειας.

Το Autosc@n είναι modular, κάτι που επιτρέπει στην τοπική δημοτική αρχή να εφαρμόσει τη λύση σταδιακά, καθώς τα επί μέρους στοιχεία μπορούν να ενσωματωθούν τέλεια μεταξύ τους.

Όλες οι μονάδες είναι προσβάσιμες μέσω της πιστοποιημένης υπηρεσίας Cloud Maggioli. Η υπηρεσία Cloud δίνει πρόσβαση όχι μόνο στο λογισμικό αλλά και στην παροχή βοήθειας, συντήρησης και υποστήριξης.

Autosc@n, η πλατφόρμα λογισμικού για τη διαχείριση αυτόματων ανιχνευτών παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τεχνολογιών για τον έλεγχο της οδικής ασφάλειας

Η σουίτα Autosc@n προσφέρει το μεγάλο πλεονέκτημα της διαχείρισης πολλαπλών τεχνολογικών συστημάτων σε μια ενιαία πλατφόρμα λογισμικού:

 • Στοιχείο SPEED: διαχειρίζεται το σύστημα εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
 • Βαθμίδα  RED: διαχειρίζεται το σύστημα εντοπισμού και επικύρωση διέλευσης με κόκκινο.
 • Βαθμίδα ZTL: διαχειρίζεται το σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε περιοχές περιορισμένης κυκλοφορίας, λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας, διαβάσεις πεζών.
 • Βαθμίδα SAT: διαχειρίζεται το σύστημα ελέγχου διέλευσης οχημάτων με αυτόματες κάμερες ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι τεχνολογίες του ομίλου Maggioli για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κίνησης και της ασφάλειας στους δρόμους έχουν λάβει πιστοποίηση SOA OS 19 III, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τεχνολογικά συστήματα παρακολούθησης βίντεο, ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας, ZTL και ανίχνευσης παραβάσεων για υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Η πλατφόρμα Autosc@n έχει εισαχθεί στην αγορά AGID

Οι βαθμίδες της Autosc@n

AUTOSC@N SPEED

Το στοιχείο Autosc@n SPEED έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει τυχόν υπέρβαση των ορίων ταχύτητας από διερχόμενα οχήματα (συμπεριλαμβανομένων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) «διαβάζοντας» τις πίσω και εμπρός πινακίδες κυκλοφορίας, και να διαχειρίζεται όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων με στόχο την αυτόματη επιβολή κυρώσεων βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών, των κατηγοριών επιδόσεων και των συγκεκριμένων λειτουργικών ορίων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Το στοχείο SPEED επιτρέπει:

 • Αρχειοθέτηση της τεκμηρίωσης της παράβασης (4 Εικόνες εκ των οποίων 2 OCR)·
 • Τροποποίηση των παραμέτρων που σχετίζονται με τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας για καλύτερη προβολή.
 • Προσαρμογή της κάλυψης ευαίσθητων δεδομένων στη εικόνα που λαμβάνεται, με εξαίρεση την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος που πραγματοποιεί την παράβαση (ενεργή για εικόνες OCR και σχετικές εικόνες περιβάλλοντος).
 • Διαχείριση εγγράφων κατηγορίας οχήματος·
 • Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης και εξαγωγή στατιστικών·
 • Διαχείριση των φάσεων που προηγούνται της επικύρωσης για ενσωμάτωση / διορθώσεις πληροφοριών και επακόλουθη επικύρωση της παράβασης·
 • Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τον ιδιοκτήτη του οχήματος, στη βάση δεδομένων DTTSIS
 • Native interface με το λογισμικό Concilia για αυτόματη εισαγωγή παραβάσεων.

AUTOSC@N RED

Το στοιχείο Autosc@n RED είναι σε θέση να ανιχνεύει πότε γίνεται παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, την οποία στοιχειοθετεί με λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Αναγνωρίζει αυτόματα τις πίσω πινακίδες κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) και διαχειρίζεται όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επεξεργασία των δεδομένων, με στόχο την αυτόματη επιβολή κυρώσεων βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών, των κατηγοριών απόδοσης και των συγκεκριμένων λειτουργικών ορίων, που αναφέρονται στη συνέχεια.

Το στοιχείο RED επιτρέπει:

 • Αρχειοθέτηση της τεκμηρίωσης της παράβασης (8 εικόνες, 2 από τις οποίες OCR και 1 βίντεο AVI των 30 δευτερολέπτων με καλή ποιότητα εικόνας).
 • Τροποποίηση των παραμέτρων που σχετίζονται με τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας για καλύτερη προβολή, θόλωση ολόκληρης της φωτογραφικής σκηνής με εξαίρεση την πινακίδα (σε φωτογραφίες OCR και σχετικές φωτογραφίες περιβάλλοντος).
 • Εύκολη αναζήτηση και εξαγωγή του stream των παραβάσεων σε μορφή ZIP.
 • Προεπισκόπηση και διαχείριση των παραβάσεων του κόκκινου, επικύρωση και επιβεβαίωση της παραβίασης.
 • Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τον ιδιοκτήτη του οχήματος, στη βάση δεδομένων μηχανών DTTSIS.
 • Native interface με το λογισμικό Concilia για αυτόματη εισαγωγή των παραβιάσεων.
 • Στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των παραβάσεων.

AUTOSC@N ZTL

Το Autosc@n ZTL είναι το αυτόματο σύστημα ελέγχου Ζωνών Περιορισμένης Κυκλοφορίας (ZTL), το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων οχημάτων στις εισόδους τους, όπως είναι τα ιστορικά κέντρα, οι πεζόδρομοι, περιοχές φόρτωσης και εκφόρτωσης, δεσμευμένες λωρίδες και δρόμοι μέσω της ανίχνευσης της πινακίδας κυκλοφορίας.

Το σύστημα Autosc@n ZTL είναι εγκεκριμένο από το ιταλικό υπουργείο Μεταφορών κι αυτό επιτρέπει την αυτόματη επιβολή κύρωσης στους παραβάτες, χωρίς την υποχρέωση άμεσης ειδοποίησης. Η διαδικασία αναγνώρισης του οχήματος δεν απαιτεί εξωτερικούς αισθητήρες ή υπόγειους μαγνητικούς βρόχους. Η μονάδα αναγνώρισης των πινακίδων κυκλοφορίας ενσωματώνει μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή IP, που μπορεί να δώσει ασπρόμαυρες εικόνες υψηλής ανάλυσης. Το σύστημα απαιτεί απλή εγκατάσταση στην άκρη του δρόμου, χωρίς εναέριες πύλες ή κολώνες.

Το στοιχείο ZTL επιτρέπει:
 • Διαχείριση λίστας οχημάτων με έγκυρη άδεια πρόσβασης - εξουσιοδότηση για διέλευση (Λευκές λίστες).
 • Διαχείριση λιστών οχημάτων με άκυρη άδεια πρόσβασης - μη εξουσιοδοτημένη διέλευση (Μαύρες λίστες).
 • Διαχείριση προσβάσεων και προνομίων μέσω του υποσυστήματος ανθρώπου-μηχανής, προκειμένου να επιτραπεί στους εξουσιοδοτημένους χειριστές η εμφάνιση εικόνων για πιθανές παραβάσεις ή επιβεβαίωση τους.
 • Διόρθωση των πιθανών σφαλμάτων, εισαγωγή/ακύρωση αδειών πρόσβασης, κανόνες λειτουργίας, ημερολόγια ενεργοποίησης, ολοκλήρωση των λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την αυτόματη επιβολή κυρώσεων, εξαγωγή δεδομένων και αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας.

AUTOSC@N SAT

Τα συστήματα ανάλυσης πινακίδων κυκλοφορίας Autosc@n SAT αποτελούν τη βάση για πολυάριθμους ελέγχους πρόσβασης κατά τη διέλευση οχημάτων. Παράγονται εσωτερικά και εγκαθίστανται σε αντιστοιχία με τις βασικές αρτηρίες πρόσβασης στην πόλη, με στόχο τη συστηματική αναγνώριση όλων των εν κινήσει οχημάτων βάσει της πινακίδας κυκλοφορίας τους. Κάθε κάμερα ‘διαβάζει’ πολλές φορές το δευτερόλεπτο, αυξάνοντας την αξιοπιστία της αναγνώρισης, ακόμη και σε περίπτωση χαμηλού φωτισμού, κακών ατμοσφαιρικών συνθηκών και σχηματισμού ουράς. Το σύστημα έχει βαθμό επιτυχίας άνω του 99%.

Το AutoSc@n-SAT παρέχει ποικιλία στατιστικών στον χώρο των συγκοινωνιών με δυνατότητα προβολής του αριθμού διελεύσεων με τους αντίστοιχους συναγερμούς που προκαλούν. Είναι διαθέσιμες πολλές προβολές, με αντίστοιχη εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές (CSV, XLS, PDF, PNG κ.λπ.):

 • Προβολή ανά έτος, μήνα, ημέρα, ώρα.
 • Προβολή ανά οδική αρτηρία.
 • Προβολή ανά χρονική περίοδο.
 • Προβολή ανά τύπο οχήματος

AUTOSC@N SAT

Τα συστήματα ανάλυσης πινακίδων κυκλοφορίας Autosc@n SAT αποτελούν τη βάση για πολυάριθμους ελέγχους πρόσβασης κατά τη διέλευση οχημάτων. Παράγονται εσωτερικά και εγκαθίστανται σε αντιστοιχία με τις βασικές αρτηρίες πρόσβασης στην πόλη, με στόχο τη συστηματική αναγνώριση όλων των εν κινήσει οχημάτων βάσει της πινακίδας κυκλοφορίας τους. Κάθε κάμερα ‘διαβάζει’ πολλές φορές το δευτερόλεπτο, αυξάνοντας την αξιοπιστία της αναγνώρισης, ακόμη και σε περίπτωση χαμηλού φωτισμού, κακών ατμοσφαιρικών συνθηκών και σχηματισμού ουράς. Το σύστημα έχει βαθμό επιτυχίας άνω του 99%.

Το AutoSc@n-SAT παρέχει ποικιλία στατιστικών στον χώρο των συγκοινωνιών με δυνατότητα προβολής του αριθμού διελεύσεων με τους αντίστοιχους συναγερμούς που προκαλούν. Είναι διαθέσιμες πολλές προβολές, με αντίστοιχη εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές (CSV, XLS, PDF, PNG κ.λπ.):

 • Προβολή ανά έτος, μήνα, ημέρα, ώρα.
 • Προβολή ανά οδική αρτηρία.
 • Προβολή ανά χρονική περίοδο.
 • Προβολή ανά τύπο οχήματος