Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 
Για μια διαφανή, σύγχρονη και καινοτόμο διοίκηση

Θυρίδα με φυσική πρόσβαση, τηλεματική και εικονική πρόσβαση

Δημιουργούμε καινοτόμα συστήματα υποδοχής πολιτών ικανή να ερμηνεύσει τις μελλοντικές ανάγκες χωρίς να ξεχνά τις παραδοσιακές μεθόδους διαλόγου με τους πολίτες.

Πολυλειτουργικό Τηλεματικό Γραφείο - Πύλη διαδικτυακών παρουσιών - είναι το οργανωτικό μοντέλο που συνδέεται περισσότερο με την ψηφιοποίηση, δηλαδή περιλαμβάνει διάλογο με την ΔΔ μέσω μιας διαδικτυακής πύλης στην οποία θα έχετε πρόσβαση με SPID (Κωδικός πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες) ή CIE (Ηλεκτρονική Ταυτότητα) και όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, να τις συμπληρώσετε και να τις μεταδώσετε ψηφιακά . Ο πολυλειτουργικός τηλεματικός μετρητής υποστηρίζει το θεσμικό site της διοίκησης και επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά ψηφιακά έντυπα, με καθοδηγούμενο και απλό τρόπο, να τα υπογράφουν όπου χρειάζεται, να τα ενσωματώνουν με τα απαιτούμενα συνημμένα και να τα διαβιβάζουν στα αρμόδια γραφεία.

Με τον Μετρητή φυσικής πρόσβασης, η εταιρία δημιουργεί ένα προηγμένο σύστημα υποδοχής που βασίζεται στη συγκρότηση ενός ενιαίου σημείου επαφής, όχι μόνο παρέχει πληροφορίες και απαντήσεις στα προβλήματα που τίθενται αλλά ξεκινά και ολοκληρώνει (σε μία μόνο επαφή) τις πρακτικές με απλό και γρήγορο τρόπο, ανακτώντας την εσωτερική αποτελεσματικότητα.

Χάρη στη νέα υπηρεσία από Εικονικό γραφείο οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής γίνονται επίσης «έξυπνες» χωρίς να χάνεται η επαφή με τους φυσικούς χειριστές. Σε αυτήν την περίπτωση ο Δήμος δέχεται το κοινό με τηλεδιάσκεψη (τόσο με ραντεβού όσο και με δωρεάν πρόσβαση) και, μοιράζοντας την οθόνη, ανταλλάσσει έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή και προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας του ιδρύματος.

Η ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας και υπηρεσιών προς τον πολίτη

Municipium App

Το Municipium είναι η επίσημη δημοτική εφαρμογή για διοικήσεις ανοιχτή στους πολίτες, πλήρης και σε συνδυασμό με τον δημοτικό ιστότοπο. Χάρη στο Municipium, οι Τοπικές Διοικήσεις επικοινωνούν με απλό και άμεσο τρόπο με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το Municipium είναι το κατάλληλο εργαλείο για μια απλή, ψηφιακή και φιλική προς τους πολίτες διοίκηση. Ένα καινοτόμο σύστημα επικοινωνίας του Δήμου, μια ολοκληρωμένη λύση, web και app, αντιπροσωπεύει το καλύτερο ενιαίο σημείο για όλες τις υπηρεσίες και πληροφορίες του Δήμου, πάντα ενημερωμένο με καινοτόμες δυνατότητες. Η διαχείριση της εφαρμογής και του ιστότοπου γίνεται μαζί με έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου, για μια επικοινωνία που είναι τελικά ενσωματωμένη και εύκολη στη χρήση.

Η πλατφόρμα είναι ένα εύκολο σημείο άμεση επικοινωνία και πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, τη χωριστή συλλογή, τους κινδύνους και τις καταστάσεις συναγερμού της επικράτειας, την πληρωμή προστίμων με ένα κλικ απευθείας από το smartphone, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημοσκοπήσεις, και πολλές άλλες υπηρεσίες.