Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 

Τεχνολογικά συστήματα ανίχνευσης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων

Με τον όρο Συστήματα έχουμε ξεχωρίσει ένα σύνολο τεχνολογικών συστημάτων και ανιχνευτών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συστημάτων ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων· αυτά επιτρέπουν στην Τοπική Αστυνομική Διοίκηση να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της ασφάλειας για τους πολίτες, από παρακολούθηση και έλεγχος της κινητικότητας και της επικράτειας, με ιδιαίτερη αναφορά στην οδική ασφάλεια.

Ως μέρος της Concilia Sistemi, όσον αφορά τις τεχνολογίες που είναι χρήσιμες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας, Autosc@n και η πλατφόρμα λογισμικού για τη διαχείριση αυτόματων ανιχνευτών παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τεχνολογιών για την ασφάλεια της επικράτειας.

Το Autosc@n είναι αρθρωτό και αυτό επιτρέπει στην Τοπική Αρχή να εφαρμόσει τη λύση με την πάροδο του χρόνου, καθώς αυτές οι ενότητες μπορούν να ενσωματωθούν τέλεια μεταξύ τους.

Όλες οι μονάδες είναι προσβάσιμες με την χρήση την πιστοποιημένη υπηρεσία Cloud Maggioli. Η παροχή της υπηρεσίας Cloud περιλαμβάνει όχι μόνο λειτουργικότητα λογισμικού αλλά και παροχή βοήθειας, συντήρησης και υποστήριξης.

Autosc@n, η πλατφόρμα λογισμικού για τη διαχείριση αυτόματων ανιχνευτών παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τεχνολογιών για την ασφάλεια της επικράτειας

Η Suite Autosc@n έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της διαχείρισης πολλαπλών τεχνολογικών συστημάτων με μια ενιαία πλατφόρμα λογισμικού:

 • Βαθμίδα ΤΑΧΥΤΗΤΑ: διαχειρίζεται το σύστημα για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων υπέρβασης ταχύτητας.
 • Βαθμίδα ΚΟΚΚΙΝΟ: διαχειρίζεται τον εντοπισμό και την επικύρωση περασμάτων με κόκκινο χρώμα.
 • Βαθμίδα ZTL: διαχειρίζεται το σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε περιοχές περιορισμένης κυκλοφορίας, προνομιακές λωρίδες, περιοχές πεζών.
 • Βαθμίδα SAT: διαχειρίζεται το σύστημα ελέγχου διέλευσης οχημάτων που πραγματοποιείται στην επικράτεια μέσω αυτόματων καμερών ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι τεχνολογίες Maggioli χρήσιμες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας έχουν αποκτήσει πιστοποίηση SOA OS 19 ταξινόμηση III το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις για τα τεχνολογικά συστήματα παρακολούθησης βίντεο, ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας, ZTL και ανίχνευσης παραβάσεων για υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Η πλατφόρμα Autosc@n έχει εισήχθη στην αγορά AGID.

Οι βαθμίδες της Autosc@n

AUTOSC@N ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Το σύστημα Autosc@n SPEED είναι σε θέση να ανιχνεύσει την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας από διερχόμενα οχήματα τις πίσω (συμπεριλαμβανομένων των μοτοσικλετών και των μοτοποδηλάτων) και μπροστινές πινακίδες κυκλοφορίας και των μοτοποδηλάτων) και των μπροστινών οχημάτων και διαχειρίζεται τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων που στοχεύουν στην αυτόματη επιβολή κυρώσεων με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις κατηγορίες επιδόσεων και τα συγκεκριμένα λειτουργικά όρια που αναφέρονται παρακάτω.

Η μονάδα SPEED επιτρέπει:

 • Αρχειοθέτηση της τεκμηρίωσης της παράβασης (4 Εικόνες εκ των οποίων 2 OCR)·
 • Τροποποίηση των παραμέτρων που σχετίζονται με τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας για καλύτερη προβολή.
 • Προσαρμογή της κάλυψης ευαίσθητων δεδομένων στη σκηνή που λαμβάνεται με εξαίρεση την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος που παραβιάζει (ενεργή για εικόνες OCR και τις σχετικές εικόνες περιβάλλοντος).
 • Διαχείριση εγγράφων βαθμονόμησης·
 • Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης και στατιστικές λειτουργίες·
 • Διαχείριση των φάσεων που προηγούνται της επικύρωσης για ενσωμάτωση / διορθώσεις πληροφοριών και επακόλουθη επικύρωση της παράβασης·
 • Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη του οχήματος στη βάση δεδομένων μηχανών DTTSIS
 • Εγγενής διεπαφή με λογισμικό Concilia για αυτόματη εισαγωγή παραβάσεων.

AUTOSC@N RED

Το σύστημα Autosc@n RED είναι σε θέση να ανιχνεύσει πότε γίνεται υπέρβαση της γραμμής στάσης σε περίπτωση κόκκινου σηματοδότη· αποκτήστε εικόνες και φιλμ· Αναγνωρίζει αυτόματα τις πίσω πινακίδες κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων των μοτοσικλετών και των μοτοποδηλάτων) διαχειρίζεται τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων με στόχο την αυτόματη επιβολή κυρώσεων με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις κατηγορίες απόδοσης και τα συγκεκριμένα λειτουργικά όρια που αναφέρονται παρακάτω.

Η μονάδα RED επιτρέπει:

 • Αρχειοθέτηση της τεκμηρίωσης της παράβασης (8 εικόνες, 2 από τις οποίες OCR και 1 βίντεο AVI των 30 δευτερολέπτων σε καθαρό κείμενο).
 • Τροποποίηση των παραμέτρων που σχετίζονται με τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας για καλύτερη προβολή, θόλωση ολόκληρης της φωτογραφικής σκηνής με εξαίρεση την πλάκα που εντοπίστηκε (σε φωτογραφίες OCR και σχετικές φωτογραφίες περιβάλλοντος).
 • Η αναζήτηση διαμετακόμισης και η εξαγωγή παραβάσεων ρέουν σε μορφή ZIP.
 • Προ-φάση επικύρωσης, διαχείριση των αποσπασμάτων με κόκκινο, επικύρωση παραβίασης και επιβεβαίωση.
 • Αναζήτηση πληροφοριών για τον ιδιοκτήτη του οχήματος στη βάση δεδομένων μηχανών DTTSIS.
 • Εγγενής διασύνδεση με το λογισμικό Concilia για αυτόματη εισαγωγή παραβιάσεων.
 • Στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των Διαμετακομίσεων σε σχέση με παραβάσεις.

AUTOSC@N ZTL

Το Autosc@n ZTL είναι το αυτόματο σύστημα ελέγχου Ζωνών Περιορισμένης Κυκλοφορίας (ZTL) που μπορεί να διακρίνει μη εξουσιοδοτημένα οχήματα στην είσοδο του ZTL, ιστορικά κέντρα, περιοχές πεζών, περιοχές φόρτωσης και εκφόρτωσης, δεσμευμένες λωρίδες και δρόμους μέσω της ανίχνευσης των αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας.

Το σύστημα Autosc@n ZTL είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Μεταφορών και αυτό επιτρέπει στους παραβάτες να τιμωρούνται αυτόματα, χωρίς την υποχρέωση άμεσης ειδοποίησης. Η αναγνώριση οχήματος είναι σε λειτουργία ελεύθερης λειτουργίας, επομένως δεν απαιτεί εξωτερικούς αισθητήρες ή υπόγειους μαγνητικούς βρόχους. Η μονάδα ανίχνευσης πινακίδων κυκλοφορίας είναι μια εγγενής ψηφιακή φωτογραφική μηχανή IP ικανή να παράγει ασπρόμαυρα καρέ υψηλής ανάλυσης. Το σύστημα εγγυάται πλήρη λειτουργικότητα με εγκατάσταση στην άκρη του δρόμου, αποφεύγοντας τη χρήση εναέριων πυλών ή πόλων.

Η μονάδα ZTL επιτρέπει:
 • Διαχείριση καταλόγων οχημάτων με έγκυρη άδεια πρόσβασης - εξουσιοδοτημένη για διέλευση (Λευκές λίστες).
 • Διαχείριση λιστών οχημάτων με άκυρη άδεια πρόσβασης - μη εξουσιοδοτημένα για διέλευση (Μαύρες λίστες).
 • Διαχείριση προσβάσεων και προνομίων μέσω του υποσυστήματος άνθρωπος-μηχανή, για να επιτραπεί στους εξουσιοδοτημένους χειριστές: εμφάνιση εικόνων που σχετίζονται με εικαζόμενες παραβάσεις, οποιαδήποτε επιβεβαίωση της παράβασης. την πιθανή διόρθωση σφαλμάτων, την εισαγωγή/ακύρωση αδειών πρόσβασης, κανόνες λειτουργίας, ημερολόγια ενεργοποίησης, ολοκλήρωση όλων των λειτουργιών που είναι απαραίτητες για το σκοπό της αυτόματης επιβολής κυρώσεων, εξαγωγή δεδομένων και αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας.

AUTOSC@N SAT

Τα συστήματα ανάλυσης πινακίδων κυκλοφορίας Autosc@n SAT αποτελούν την βάση για πολυάριθμους ελέγχους πρόσβασης στη διέλευση οχημάτων. Παράγονται εσωτερικά και εγκαθίστανται σε αντιστοιχία με τους κύριους δρόμους πρόσβασης στην πόλη, με στόχο τη συστηματική αναγνώριση όλων των οχημάτων που διακινούνται με την ανίχνευση της πινακίδας κυκλοφορίας. Κάθε κάμερα διαβάζεται πολλές φορές το δευτερόλεπτο, αυξάνοντας την αξιοπιστία της αναγνώρισης ακόμη και σε περίπτωση χαμηλού φωτισμού, κακών ατμοσφαιρικών συνθηκών και απόφραξης λόγω ουράς. Το σύστημα επιτρέπει την επίτευξη μέσου αποτελέσματος υψηλότερο από 99%.

Το AutoSc@n-SAT παρέχει μια ποικιλία στατιστικών συγκοινωνιών με δυνατότητα προβολής του αριθμού των διελεύσεων με τους αντίστοιχους συναγερμούς που δημιουργούνται. Είναι διαθέσιμες πολλές προβολές, με την αντίστοιχη εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές (CSV, XLS, PDF, PNG κ.λπ.):

 • Προβολή ανά έτος, μήνα, ημέρα, ώρα.
 • Προβολή για πύλη.
 • Προβολή ανά χρονική υποδοχή.
 • Προβολή ανά τύπο οχήματος