Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 
Για μια διαφανή, σύγχρονη και καινοτόμο διοίκηση

Θυρίδα για φυσική, εξ αποστάσεως και εικονική πρόσβαση

Δημιουργούμε καινοτόμα συστήματα υποδοχής πολιτών ικανά να καλύπτουν και τις μελλοντικές ανάγκες, χωρίς να ξεχνάμε τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας με τους πολίτες.

Το πολύ-λειτουργικό εξ αποστάσεως Γραφείο – ή διαδικτυακή πύλη αιτημάτων - είναι το οργανωτικό μοντέλο που συνδέεται στενότερα με την ψηφιοποίηση, δηλαδή καλύπτει την ανάγκη της επικοινωνίας με την Δημόσια Διοίκηση μέσω μιας διαδικτυακής πύλης στην οποία ο πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση με SPID (Κωδικός πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες) ή CIE (Ηλεκτρονική Ταυτότητα) και όπου μπορεί να βρει, να συμπληρώσει και να διαβάσει ψηφιακές πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες διαδικασίες. Το πολύ-λειτουργικό εξ αποστάσεως «γκισέ» συμπληρώνει τον επίσημο ιστότοπο της διοίκησης και επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά με απλό τρόπο και κατάλληλη καθοδήγηση ψηφιακά έντυπα, να τα υπογράφουν όπου χρειάζεται, να τα ενσωματώνουν τα απαιτούμενα συνημμένα και να τα διαβιβάζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με τον Μετρητή Φυσικής Πρόσβασης, η εταιρεία δημιουργεί ένα προηγμένο σύστημα υποδοχής βασισμένο στη δημιουργία ενιαίου σημείου επαφής, το οποίο όχι μόνο παρέχει πληροφορίες και απαντήσεις στα προβλήματα που τίθενται, αλλά επίσης δρομολογεί και ολοκληρώνει (με μία μόνο επαφή) όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες γρήγορα και εύκολα, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Χάρη στη νέα υπηρεσία Virtual Counter, οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής γίνονται κι αυτές «έξυπνες» χωρίς να χάνεται η επαφή με τους φυσικούς χειριστές. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος δέχεται το κοινό μέσω τηλεδιάσκεψης (είτε με ραντεβού είτε με ελεύθερη πρόσβαση) και, μοιράζοντας την οθόνη, ανταλλάσσει έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή και προσφέρει χρήσιμες υποδείξεις για τον τρόπο χρήσης του επίσημου ιστότοπου της Αρχής.

Η ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας και υπηρεσιών για τον πολίτη

Municipium App

Το Municipium είναι η βασική εφαρμογή για την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι ανοικτή στους πολίτες, πλήρης και συμπληρωματική της ιστοσελίδας του δήμου. Χάρη στο Municipium, οι τοπικές αρχές επικοινωνούν εύκολα και άμεσα με πολίτες και επιχειρήσεις.

Το Municipium είναι το κατάλληλο εργαλείο για μια απλή, ψηφιακή και φιλική προς τον πολίτη διοίκηση - ένα καινοτόμο σύστημα επικοινωνίας του Δήμου, μια ολοκληρωμένη λύση για web και κινητό, που αποτελεί το καλύτερο ενιαίο σημείο για όλες τις υπηρεσίες και πληροφορίες του Δήμου, με καινοτόμα χαρακτηριστικά και διαρκή ενημέρωση. Η διαχείριση της εφαρμογής και του ιστότοπου γίνεται με έναν κοινό, ενιαίο πίνακα ελέγχου (dashboard), για μια ολοκληρωμένη και φιλική προς το χρήστη επικοινωνία.

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα φιλικό προς τον χρήστη σημείο για την άμεση επικοινωνία και ενημέρωση από τον δήμο σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων, τους κινδύνους και τα ενδεχόμενα προβλήματα στην περιοχή, την πληρωμή των προστίμων με ένα κλικ απευθείας από το smartphone, τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις δημοσκοπήσεις, και πολλές άλλες υπηρεσίες.